Bekendtgørelser

Her finder du gældende bekendtgørelser for arbejdsskadeområdet på Grønland.

Bekendtgørelser om anmeldelse

Nr Dato Bekendtgørelse
281 26-03-2020 Bekendtgørelse om beregning og betaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for arbejdsgivere i Grønland
1656 21-12-2010 Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1624 21-12-2010 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland
275 24-04-2001 Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af arbejdsulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader i Grønland
276 24-04-2001 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser og pludselige løfteskader til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring

 

Bekendtgørelser om omfanget af arbejdsskadesikringen

Nr Dato Bekendtgørelse
1659 21-12-2010 Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde udenfor Grønland
1626 21-12-2010 Bekendtgørelse for Grønland om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

 

Bekendtgørelser om satser

Nr Dato Bekendtgørelse
1516 13-12-2022 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2023 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
2274 02-12-2021 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2022 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1797 03-12-2020 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2021 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1264 02-12-2019 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2020 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1411 03-12-2018 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1243 30-10-2018 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1238 27-11-2017 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1158 30-10-2017 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1603 09-12-2016 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2017 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1274 28-10-2016 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2017 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

 

Bekendtgørelser om erstatning og udgifter til behandling / undersøgelse

Nr Dato Bekendtgørelse
1602 18-12-2018 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1658 21-12-2010 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland
1169 07-12-2009 Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i anstalter og pensioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste som følge af ulykkestilfælde m.v.
212 18-04-2002 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af ydelser i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland
46 25-01-2002 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af ydelser i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland

 

Bekendtgørelser om Gruppeforsikringen

Nr Dato Bekendtgørelse
1657 21-12-2010 Bekendtgørelse om gruppeforsikringen i Grønland
1623 21-12-2010 Bekendtgørelse om præmie til gruppeforsikringen
873 03-10-2001 Bekendtgørelse om regulering af præmier for gruppeforsikringen efter § 63, stk. 1, i anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland
762 28-08-2001 Bekendtgørelse om gruppeforsikringen i Grønland

 

Bekendtgørelser om diverse

Nr Dato Bekendtgørelse
1655 21-12-2010 Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring i Grønland
872 03-10-2001 Bekendtgørelse om betaling for administrationen i Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring og Ankestyrelsen af de forhold, der er omfattet af anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland
274 24-04-2001

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring

1226 24-10-2013 Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomsfortegnelsen anmeldt fra 1. januar 2005