Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde udenfor Grønland

Bekendtgørelse nr. 1659 af 21. december 2010

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland fastsættes:

§ 1. Ansatte og selvstændige erhvervsdrivende, der er sikret efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland, bevarer sikringen i indtil 24 måneder ved udsendelse til arbejde for virksomhedens regning og risiko uden for Grønland, herunder til Danmark og Færøerne. Bevarelse af sikringen for ansatte forudsætter, at ansættelsesforholdet til den udsendende virksomhed bevares. Bevarelse af sikringen for selvstændige erhvervsdrivende forudsætter, at virksomheden i Grønland fortsat er i drift.

Stk. 2. Hvis udsendelsen sker i det Grønlandske Selvstyres tjeneste, herunder af foreninger, der udfører opgaver for Grønlands Selvstyre i udlandet, finder loven anvendelse uden tidsmæssig begrænsning.

Stk. 3. Hvis der i opholdslandet er fastsat bestemmelser om, at alle arbejdsskader i opholdslandet er omfattet af dette lands lovgivning, kommer reglerne i stk. 1 og 2 kun til anvendelse i det omfang, ydelserne efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland overstiger de efter opholdslandets lovgivning fastsatte ydelser. Den samlede ydelse vil dog ikke kunne overstige de efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland fastsatte ydelser.

Ikrafttrædelse

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

 

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2010

INGER STØJBERG

/ Tor Even Münter