Om Center for Arbejdsskader

Center for Arbejdsskader administrerer Lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Formålet med loven er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskader. Skaden skal være forårsaget af arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

Center for Arbejdsskader i Grønland er et center under Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Danmark, der er en del af ATP.

Centret er ligesom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en neutral myndighed, der træffer afgørelser i arbejdsskadesager.

Det er Center for Arbejdsskader i Nuuk, der træffer afgørelse om, hvorvidt en ulykke eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Vi træffer også afgørelse om, hvor stor en erstatning du kan få tilkendt for en arbejdsskade.