Private erstatningssager - Love og praksis

Nr Dato Lov
Generelt
885 20/09/2005 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar
11717 31/12/2000 Vejledning om stationærtidspunktet
Erstatning ved vaccinationsskader
82 08/03/1978

Lov om erstatning for vaccinationsskader

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager sager om vaccinationsskader sket før 1. januar 2004. Sagerne behandles efter "Lov om erstatning for vaccinationsskader" fra 1978, som gælder for skader sket før 2004.

1. januar 2004 overtog Patientforsikringen området. Sager om vaccinationsskader sket efter den dato administreres af Patientforsikringen.