Bekendtgørelse om præmie til gruppeforsikringen

Bekendtgørelse nr. 1623 af 21. december 2010

I medfør af § 68, stk. 1, i lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, fastsættes:

§ 1. Med virkning fra og med den 1. januar 2011 udgør den årlige præmie 3.000 kr. for hver sikret person under gruppeforsikringen.

Stk. 2. Efter fradrag af det statstilskud, der i medfør af anordningens § 68, stk. 4 ydes til nedbringelse af præmien for virksomheder, der drives af en enkelt person, udgør den årlige præmie 1.800 kr. for hver sikret person.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 873 af 3. oktober 2001 om regulering af præmier til gruppeforsikringen efter § 63, stk. 1 i anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland.

 

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2010

INGER STØJBERG

/ Tor Even Münter