Arbejdsulykke

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade - der kan være varig eller forbigående - som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst fem dage. 

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af dit arbejde eller de forhold, det er foregået under.

Der skal med andre ord være sammenhæng mellem dit arbejde og årsagen til personskaden - det kaldes ifølge Arbejdsskadeloven ”årsagssammenhæng”.

Hvis du tilfældigvis får en skade, mens du er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et eksempel på dette kunne være: Du rejser dig fra en stol og får en diskusprolaps.

Sådan undersøger vi en arbejdsulykke 

Før vi kan vurdere, om du har været udsat for en ulykke på dit arbejde, skal vi have:

  • Din arbejdsgivers underskrift på, at hændelsen eller påvirkningen har fundet sted samt eventuelt yderligere oplysninger 
  • Oplysninger om din arbejdsgivers forsikringsselskab 
  • En lægeerklæring eller andre lægelige oplysninger, der beskriver den skade, du har fået på grund af hændelsen eller påvirkningen
  • Vi vil eventuelt bede dig om at give os flere oplysninger om hændelsen eller påvirkningen

Nogle gange vil vi spørge vores lægekonsulent, om der er årsagssammenhæng mellem skaden og hændelsen eller påvirkningen.

Vi undersøger ikke, om du eller din arbejdsgiver kunne have gjort noget for at undgå, at selve hændelsen skete.