Gruppeforsikring

Gruppeforsikringen er for dig, der er selvstændig erhvervsdrivende og som vil sikre dig og dine ansatte.

Gruppeforsikringsordningen er frivillig og står som et alternativ til opfyldelsen af sikringspligten for ansatte og frivillig sikring af den selvstændige selv.

Betingelser for medlemskab

  • Du er selvstændig erhvervsdrivende
  • Dit fartøj er under 15 meter/49,21 fod
  • Du ejer helt eller delvist et skib og udfører arbejde på det - eller
  • Du beskæftiger dig erhvervsmæssigt med fiskeri, fangst, jagt og lignende eller fåreavl

Pris

Pris pr. person: 1.800,-

Fordele og regler

Gruppeforsikringen dækker både ulykker og erhvervssygdomme. En arbejdsgiver, der er medlem af gruppeforsikringen, skal ikke tegne forsikring eller foretage tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for sine ansatte, idet de ansatte også er sikret under gruppeforsikringen.

Det er en forudsætning for medlemskab af gruppeforsikringen, at der er indbetalt præmie for forsikringsperioden, som er det kommende kalenderår.

Reglen indebærer, at en arbejdsgiver, der ikke har betalt præmien for det kommende kalenderår, ikke har ret til erstatning for skade på egen person fra gruppeforsikringen.

De ansatte har stadig ret til at få erstatning udbetalt fra forsikringen.

Gruppeforsikringen vil efterfølgende kræve pengene retur fra arbejdsgiveren, med mindre arbejdsgiveren har sikret de ansatte udenfor gruppeforsikringen.