Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage. Fx hvis du får en finger skåret af i en maskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Fx hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade.

Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Her er de to overordnede.

  • Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Grønland.
  • Skaden skal være sket på grund af dit arbejde - eller de forhold som arbejdet foregår under

Der kan være en række undtagelser til de to betingelser - fx i forbindelse med redning af menneskeliv, vennetjenester og arbejde i udlandet.