Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

Eksempler på erhvervssygdomme kan være:

  • Tennisalbue
  • Allergi
  • Høretab
  • Astma

Påvirkninger på arbejdet, som kan give nogle af de ovenstående sygdomme, kan være:

  • En arbejdsbevægelse, der bliver gentaget mange gange
  • Arbejde med armene hævet over skulderhøjde
  • Tungt løftearbejde
  • Arbejde i meget støjende omgivelser
  • Arbejde med farlige stoffer