Dine pligter som arbejdsgiver

Pligt til at anmelde

Hvis en af dine ansatte kommer til skade ved en ulykke, har du pligt til at anmelde det.

En arbejdsulykke er en skade på en person, som skyldes en hændelse eller en påvirkning på arbejdet, der sker pludseligt eller inden for fem dage.

Som udgangspunkt skal du anmelde alle ulykker. Du skal anmelde arbejdsulykker til Center for Arbejdsskader senest ni dage efter, at ulykken er sket.

Småskader - som for eksempel et blåt mærke - skal dog ikke anmeldes.

Arbejdsulykker, der ikke bliver anmeldt i første omgang, skal efterfølgende anmeldes, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang senest fem uger efter, ulykken skete. I dette tilfælde har du pligt til at anmelde skaden senest ni dage efter, at de fem uger er gået.

Hvis en af dine ansatte muligvis har fået en erhvervssygdom, kan du anmelde den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller henvise vedkommende til at opsøge egen læge og få hjælp til anmeldelsen. Du har ikke pligt til at anmelde sygdomme.

Pligt til at sikre medarbejdere ved arbejdsskader

Når du har en person ansat, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring for vedkommende. Det vil sige, at du skal sikre den ansatte både ved ulykker og erhvervssygdomme.

Du har dog ikke pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for en person, der arbejder i din private husholdning under 400 timer om året. Selv om du ikke har pligt til at forsikre en sådan person, har du stadig pligt til at anmelde det, hvis personen kommer ud for en arbejdsskade.

Pligt til at oplyse om sagen

Du har pligt til at hjælpe os med at skaffe oplysninger i sagen. Hvis du ikke gør det, får du en bøde.

Du skal altså svare på vores spørgsmål og sende de oplysninger, vi beder om.

Nogle gange modtager vi en anmeldelse om en arbejdsskade fra tilskadekomne selv. I de situationer beder vi også dig om at anmelde skaden.

Hvis du ikke mener, at der er sket en arbejdsulykke, skal du meddele os det. Selv om du ikke mener, der er sket en arbejdsulykke, har du altid pligt til at oplyse os om navnet på dit forsikringsselskab.

Bøder

Hvis du ikke overholder din pligt til at forsikre dine medarbejdere mod arbejdsskader, anmelde arbejdsulykker eller oplyse om sagen, straffes det med en bøde.