For arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre dine medarbejdere mod arbejdsskader, pligt til at anmelde arbejdsulykker og pligt til at give oplysninger til sagen.

For at sikre en ansat ved arbejdsulykker, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring for vedkommende. For at opfylde din sikringspligt ved erhvervssygdomme, skal du betale AES-bidrag.

  • Hvordan tegner du en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte?
  • Sådan betaler du AES-bidrag
  • Din pligt til at anmelde arbejdsulykker

For en arbejdsgiver har en arbejdsskadesag typisk følgende forløb:

1. Medarbejderen kommer til skade

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber - arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Ulykker er skader, som opstår pludseligt eller i løbet af fem dage. Fx hvis en medarbejder falder og brækker benet eller får en diskusprolaps efter tungt løftearbejde over en periode på tre dage.

Erhvervssygdomme er skader, der opstår efter længere tids skadelig påvirkning på arbejdet. Fx høreskader eller nedslidningsskader.

2. Skaden anmeldes

Som udgangspunkt skal du anmelde alle arbejdsulykker. Du skal anmelde arbejdsulykker til Center for Arbejdsskader senest ni dage efter, at ulykken er sket.

Arbejdsulykker kan anmeldes digitalt og sendes automatisk til både Arbejdstilsynet og Center for Arbejdsskader via hjemmesiden www.anmeld.gl.

Man kan også udfylde den fysiske anmeldeblanket og sende den med posten. Blanketten kan rekvireres hos Arbejdstilsynet eller Center for Arbejdsskader. Adresserne står på blanketten. Anmeldeblanketten kan printes fra hjemmesiden www.anmeld.gl.

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at dødsfald og svære tilskadekomster skal meddeles til Center for Arbejdsskader indenfor 48 timer på telefon: +299 58 64 74.

Som arbejdsgiver har du ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme.

Til gengæld skal du anmelde en arbejdsulykke, ellers kan det straffes med bøde.

3. Center for Arbejdsskader behandler sagen

Du kan som arbejdsgiver blive inddraget i sagsbehandlingen, da vi i nogle tilfælde vil bede dig om at bekræfte oplysninger i sagen. Fx at en medarbejder har haft de arbejdsopgaver, der beskrives i anmeldelsen.

Du har som arbejdsgiver pligt til at svare på de spørgsmål, vi sender dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Som arbejdsgiver er du normalt ikke part i medarbejderens sag og du har derfor ikke ret til aktindsigt.

4. Center for Arbejdsskader træffer afgørelse om anerkendelse

Når vi sender vores afgørelse til den tilskadekomne, får du som arbejdsgiver tilsendt den del af afgørelsen, der fortæller, om vi anerkender skaden som en arbejdsskade – altså om skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at klage over denne del af afgørelsen.

Som arbejdsgiver får du ikke tilsendt den del af afgørelsen, der handler om en eventuel erstatning, og du kan ikke klage over afgørelsen om erstatning.

Du har som arbejdsgiver overdraget risikoen (og erstatningsansvaret) efter arbejdsskadeloven til dit forsikringsselskab. Det er derfor forsikringsselskabet, der er part i sagen og kan klage over afgørelsen om erstatning.