Genoptagelse

Der gælder forskellige regler for genoptagelse alt efter, hvilken del af en sag man ønsker at få genoptaget.

De tre hovedområder er:

Sådan beder du om genoptagelse

Du kan som tilskadekommen eller fuldmagtshaver bede Center for Arbejdsskader om at genoptage en sag via vores online-blanket, via e-mail, pr brev eller ved at ringe til os. For at vi hurtigst kan komme i gang med at behandle din genoptagelse, anbefaler vi, at du bruger vores online-blanket til genoptagelse. 

Når du bruger online-blanketten, kan vi hurtigere begynde at behandle genoptagelsen, da blanketten hjælper til, at vi får de oplysninger, vi skal bruge i første omgang.

Når du beder om genoptagelse, er det vigtigt, at du forklarer, hvilke nye oplysninger, der er, eller hvilke fejl eller mangler der er i din afgørelse. Nye oplysninger kan for eksempel være, at du er blevet undersøgt af en speciallæge, som har konstateret en forværring.

Hvis ikke du gør opmærksom på, at der er nye oplysninger, vil vi afvise at genoptage sagen.

Klagemuligheder

Hvis vi genoptager en sag, træffer vi en ny afgørelse. Den nye afgørelse kan ankes.

Hvis vi afviser at genoptage en sag, kan afvisningen ankes.

Vi kan i nogle tilfælde genoptage en sag af os selv. Hvis det sker, kan genoptagelsen ikke ankes, men det er stadig muligt at anke den afgørelse, vi kommer frem til i forbindelse med genoptagelsen.