For læge/tandlæge

Som læge eller tandlæge har du pligt til at anmelde en erhvervssygdom.

Pligten opstår, så snart du får mistanke om, at en medarbejder eller en patient har en sygdom, der kan skyldes arbejdet.

Hvis en erhvervssygdom allerede er anmeldt, har du ikke derudover pligt til at anmelde.

Hvordan anmelder du som læge en arbejdsskade?

Erhvervssygdomme skal anmeldes via www.anmeld.gl. Du kan også vælge at udfylde de fysiske blanketter og sende dem med posten.

De fysiske blanketter kan rekvireres hos Arbejdstilsynet eller Center for Arbejdsskader, eller de kan printes fra hjemmesiderne www.anmeld.gl. 

Bøder ved manglende anmeldelse

Hvis du ikke anmelder en erhvervssygdom, kan du få en bøde.