Se Sag

Se Sag er Center for Arbejdsskaders tilbud om digital aktindsigt til de tilskadekomne og parterne i en sag. 

I Se Sag kan du:

 • Se hvilke arbejdsskadesager du har i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Se private erstatningssager
 • Se de udgående og indgående breve i sagen
 • Se om vi venter på svar fra dig
 • Svare på henvendelser fra os
 • Sikkert skrive til os og sende oplysninger, der er relevante for sagen
 • Få en kvittering, når du skriver til os
 • Anmode om at få adgang til andres sager
 • Hvis du er tilskadekommen, kan du give andre adgang til din sag 
 • Se parter og fuldmagtshavere på sagen
 • Se forventet dato for næste afgørelse
 • Udsætte svarfristen i en stor del af de breve, vi sender til dig

 

Se Sag kræver NemID/MitID

Du skal have MitID for at komme ind i Se Sag.