Beregn selv

Med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings beregningsværktøj kan du beregne en vejledende godtgørelse for varigt mén.

Værktøjet er tilgængeligt på aes.dk og findes kun på dansk.

Ménberegner - find mén og beregn godtgørelse

Med ménberegneren kan du finde ud af, hvilket varigt mén en bestemt skade kan give. Størrelsen på det varige mén (ménprocenten) kan du bruge til at beregne, hvor stor en godtgørelse skaden kan give.

Mentabellen og godtgørelse for varigt mén

Hvis du ønsker at bruge méntabellen, finder du tabellen på retsinformation.dk.

Hvis du kender størrelsen på det varige mén (ménprocenten), kan du beregne en godtgørelse her:

Forbehold

Beregninger af godtgørelse for varigt mén, som foretages via aes.dk er kun dækkende for grønlandske arbejdsskader, der er indtrådt den 1. januar 2009 eller senere. 

Beregningerne er vejledende og tager ikke hensyn til, hvis du tidligere er tilkendt og har fået udbetalt godtgørelse for varigt mén.

Center for Arbejdsskader påtager sig ikke noget ansvar for resultatet af din beregning.

Kontakt eventuelt Center for Arbejdsskader, hvis du vil vide mere om godtgørelse for varigt mén.