AES bidrag

Alle arbejdsgivere i Grønland, både private og offentlige, er forpligtet til at betale AES-bidrag for de ansatte i deres virksomhed.

AES indhenter oplysninger om antallet af ansatte og de enkelte ansattes årsindkomst fra Skattestyrelsen i Grønland. Arbejdsgivere skal ikke længere selv indsende oplysninger til AES.

Arbejdsgivere modtager en opkrævning fra AES, når AES-bidraget skal betales.