Suliaq Takuuk

Suliaq Takuuk iserfigiuk

 

Ajoqusernikoq

I Se Sag-imi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring-imi(AES) suliat takukkit. Takusinnaavattaaq kina sulianut ilinnut tunngasunut isersinnaanersoq, kiisalu illit sulianut sunut isersinnaanerlutit.

Ajoqusersimasutit NemId atorlugu Se Sag isissaatit.
NemID pillugu paasisaqarnerugit

Inuutissarsiutigalugu

I Se Sag-imi suliat Arbejdsmarkedets Erhvervssikring-imi (AES) suliaatigineqartut suliffinnut tunngasut isersinnaavatit.

Se Sag-imut isernermi NemID suliffeqarfinnoortoq atorlugu isissaatit.
NemID sullivinnoortoq pillugu paasisaqarnerugit