Information til efterladte

Som efterladt har du mulighed for at få erstatning, hvis afdøde var omfattet af arbejdsskadesikringsloven og dødsfaldet kan anerkendes som følge af en arbejdsskade.

For at behandle en sag om dødsfald skal Center for Arbejdsskader have en dødsattest eller en dødsformodningsdom.

Er du efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner til afdøde, kan du få et overgangsbeløb. Derudover kan du muligvis få en erstatning for tab af forsørger.

Efterladte børn af afdøde har ret til en erstatning for tab af forsørger, indtil de fylder 18 år. Man kan søge om at få denne erstatning udbetalt, indtil barnet fylder 21 år.

Efter arbejdsskadesikringsloven kan efterladte have ret til følgende erstatninger:

  • Overgangsbeløb - en efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner til afdøde har ret til et engangsbeløb
  • Erstatning til ægtefælle/samlever/registreret partner
  • Erstatning til afdødes børn og andre
  • Særlig godtgørelse til de efterladte - hvis en anden person var skyld i dødsfaldet ved enten en bevidst handling eller ved grov uagtsomhed, kan du få en særlig godtgørelse udbetalt som en engangserstatning

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til Center for Arbejdsskader inden for 48 timer på telefon: +299 58 64 74.