Erstatninger efter den grønlandske arbejdsskadelov

Vi kan ikke give dig et konkret svar på, hvad du kan få i erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, hvis din skade bliver anerkendt som en arbejdsskade.

Vi kan i stedet forklare, hvordan vi fastsætter en række ydelser, du kan få efter loven, hvis din skade bliver anerkendt som en arbejdsskade. Ud fra dette kan du danne dig et overblik over, hvad du kan få erstatning for og erstatningens størrelse.

Det kan du få erstatning for: