Nu bliver det lettere for arbejdsgivere at indbetale AES-bidrag

Alle arbejdsgivere er ifølge loven forpligtede til at sikre deres ansatte mod ulykker og sygdomme som følge af arbejdet.

Det sker blandt andet ved at arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – det såkaldte AES-bidrag.

Tidligere har grønlandske arbejdsgivere i den forbindelse selv skullet indsende oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Fremover bliver opkrævningen klaret automatisk – uden at arbejdsgiverne skal indberette noget.

For at kunne betjene de grønlandske kunder bedre, flytter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samtidig sin kundeservice vedrørende AES-bidraget til sin afdeling i Grønland: Center for Arbejdsskader.

”Ændringerne i opkrævningsproceduren gør det meget lettere for arbejdsgiverne i Grønland, når de skal betale deres AES-bidrag. Vi får fjernet de uhensigtsmæssigheder, der var forbundet med den hidtidige proces, og arbejdsgiverne kan nu kontakte os direkte og blive serviceret på Grønlandsk, hvis de har spørgsmål omkring deres bidrag,” siger Kristina Nordby, kontorchef i Center for Arbejdsskader.

Spørgsmål om AES-bidrag

Hvis du vil vide mere, har vi lavet et informationsbrev til arbejdsgiverne, som kan læses her: Informationsbrev

Alle spørgsmål om AES-bidrag – fx i forhold til beregning eller rettelser til opkrævning kan stilles til Center for Arbejdsskader på 34 20 90 eller på email: aesbidrag@atp.dk.

Baggrund

Den nye procedure for opkrævning af AES-bidrag sker med på baggrund af en ny bekendtgørelse som kan læses her: Bekendtgørelse