Beregningsmetoden for AES-bidraget ændres

En ny bekendtgørelse for AES-bidraget, ændrer beregningsmetoden.

Fremadrettet indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger om antallet af ansatte og de enkelte ansattes årsindkomst, fra Skattestyrelsen i Grønland, og I skal ikke længere indsende oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Som arbejdsgiver er I forpligtiget til at betale AES-bidrag for ansatte i jeres virksomhed. 

Hvis jeres virksomhed har indeholdt A-skat for eksterne konsulenter eller Freelancere, kan de på grund af den nye beregningsmetode være en del af regningen for AES-bidraget.

Er det tilfældet, kan I få det rettet ved at kontakte Center for Arbejdsskader og fremlægge dokumentation for den eksterne arbejdskraft.

Baggrund 

Den nye procedure for opkrævning af AES-bidrag sker med på baggrund af en ny bekendtgørelse som kan læses på dette link: Bekendtgørelse

Beregningsmetoden kan findes i bekendtgørelsens § 5.

Spørgsmål om AES-bidrag

Alle spørgsmål om AES-bidrag – fx i forhold til beregning eller rettelser til opkrævning kan stilles til Center for Arbejdsskader

Adresse:     
Aqqusinersuaq 8, 9. sal
Postboks 15634 27 90
3900 Nuuk

Telefon: 34 20 90
Mandag til fredag kl. 9 til 15                                                                              

Sikker e-mail:
cfagl@atp.dk