Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1158 af 30. oktober 2017

I medfør af § 28, stk. 2, og § 29, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar 2017, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2018 eller senere

§ 1. Med virkning for arbejdsskader, der er indtruffet den 1. januar 2018 eller senere, fastsættes følgende:

1)   Det i lovens § 28, stk. 3, nævnte maksimumbeløb for årsløn forhøjes til 527.000 kr., jf. § 29, stk. 1.

2)   Det i lovens § 28, stk. 4 og 5, nævnte minimumbeløb for årsløn forhøjes til 64.600 kr., jf. § 29, stk. 2.

3)   Den i lovens § 22, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 879.000 kr., jf. § 29, stk. 1.

4)   Det i lovens § 23, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 161.300 kr., jf. § 29, stk. 2.

§ 2. Grundlønnen for beregning og regulering af løbende ydelser for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2018 eller senere er den efter lovens § 28, stk. 1-7, fastsatte årsløn multipliceret med 55.200/64.600.

§ 3. Fastsættes løbende ydelse den 1. januar 2018 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 17,0 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2017

§ 4. Løbende årlig ydelse udbetales med virkning fra 1. januar 2018 med et tillæg på 17,0 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2018 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 17,0 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 3. Den i lovens § 22, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 879.000 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 23, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 161.300 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2009 til 31. december 2010

§ 5. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 udbetales med virkning fra 1. januar 2018 med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse den 1. januar 2018 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.300 kr. pr. uge, jf. anordningens § 19, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningens § 23, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 879.000 kr.

Stk. 5. Det i anordningens § 24, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 161.300 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. oktober 1996 til 31. december 2008

§ 6. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 818 af 11. september 1996 og anordning nr. 273 af 24. april 2001 udbetales med virkning fra 1. januar 2018 med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 5 og 6, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse den 1. januar 2018 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 5 og 6, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.300 kr. pr. uge, jf. anordningernes § 32, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningernes § 38, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 639.000 kr.

Stk. 5. Det i anordningernes § 40, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 161.300 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1984 til 30. september 1996

§ 7. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 og anordning nr. 145 af 16. marts 1988 udbetales med virkning fra 1. januar 2018 med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 eller efter anordning nr. 145 af 16. marts 1988 den 1. januar 2018 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.300 kr. pr. uge, jf. anordningernes § 27, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningernes § 34, stk. 3, nævnte ydelse for mén forhøjes til 64.000 kr.

Stk. 5. Det i anordningernes § 36, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 161.300 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1980 til 31. marts 1984

§ 8. Løbende årlig ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 udbetales med virkning fra 1. januar 2018 med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2018 eller senere efter anordning nr. 558 af 28. december 1979, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Den i anordning nr. 558 af 28. december 1979, § 34, stk. 3, nævnte ydelse for mén forhøjes til 64.000 kr.

Stk. 4. Det i anordning nr. 558 af 28. december 1979, § 36, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 161.300 kr.

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. juli 1962 til 31. december 1979

§ 9. Løbende årlig rente efter ulykkesforsikringsanordningen udbetales med virkning fra 1. januar 2018 med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte rente, jf. § 77, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes en løbende rente den 1. januar 2018 eller senere efter ulykkesforsikringsanordningen, udbetales renten fra tidspunktet for denne begyndelse med et tillæg på 17,0 pct. til den fastsatte rente, jf. § 77, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Bestemmelserne gælder ikke for forsikringer tegnet efter ulykkesforsikringsanordningens §§ 55 og 59, stk. 1.

Afrunding

§ 10. Løbende årlige ydelser, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Kost og logi

§ 11. Værdien af kost og logi fastsættes til 40.500 kr. årligt for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren. Værdien af kosten alene fastsættes til 91 kr. pr. dag.

Brillestel

§ 12. Maksimumsatsen for erstatning af brillestel er 1.120 kr.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1274 af 28. oktober 2016 om regulering pr. 1. januar 2017 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland ophæves.

 

 

Beskæftigelsesministeriet, den 30. oktober 2017

TROELS LUND POULSEN

/ Thomas Hjortenberg