Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2017 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1274 af 28. oktober 2016

I medfør af § 28, stk. 2, og § 29, stk. 4, i lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, som ændret ved lov nr. 627 af 8. juni 2016, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2017 eller senere

§ 1. Med virkning for arbejdsskader, der er indtruffet den 1. januar 2017 eller senere, fastsættes følgende:

1)   Det i lovens § 28, stk. 3, nævnte maksimumbeløb for årsløn forhøjes til 516.000 kr., jf. § 29, stk. 1.

2)   Det i lovens § 28, stk. 4 og 5, nævnte minimumbeløb for årsløn forhøjes til 63.700 kr., jf. § 29, stk. 2.

3)   Den i lovens § 22, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 860.000 kr., jf. § 29, stk. 1.

4)   Det i lovens § 23, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 159.100 kr., jf. § 29, stk. 2.

§ 2. Grundlønnen for beregning og regulering af løbende ydelser for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2017 eller senere er den efter lovens § 28, stk. 1-7, fastsatte årsløn multipliceret med 55.200/63.700.

§ 3. Fastsættes løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 15,4 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2016

§ 4. Løbende årlig ydelse udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 15,4 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 15,4 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 3. Den i lovens § 22, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 860.000 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 23, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 159.100 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2009 til 31. december 2010

§ 5. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.245 kr. pr. uge, jf. anordningens § 19, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningens § 23, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 860.000 kr.

Stk. 5. Det i anordningens § 24, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 159.100 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. oktober 1996 til 31. december 2008

§ 6. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 818 af 11. september 1996 og anordning nr. 273 af 24. april 2001 udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 5 og 6, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 5 og 6, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.245 kr. pr. uge, jf. anordningernes § 32, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningernes § 38, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 626.000 kr.

Stk. 5. Det i anordningernes § 40, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 159.100 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1984 til 30. september 1996

§ 7. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 og anordning nr. 145 af 16. marts 1988 udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 eller efter anordning nr. 145 af 16. marts 1988 den 1. januar 2017 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.245 kr. pr. uge, jf. anordningernes § 27, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningernes § 34, stk. 3, nævnte ydelse for mén forhøjes til 62.500 kr.

Stk. 5. Det i anordningernes § 36, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 159.100 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1980 til 31. marts 1984

§ 8. Løbende årlig ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere efter anordning nr. 558 af 28. december 1979, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Den i anordning nr. 558 af 28. december 1979, § 34, stk. 3, nævnte ydelse for mén forhøjes til 62.500 kr.

Stk. 4. Det i anordning nr. 558 af 28. december 1979, § 36, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 159.100 kr.

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. juli 1962 til 31. december 1979

§ 9. Løbende årlig rente efter ulykkesforsikringsanordningen udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte rente, jf. § 77, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes en løbende rente den 1. januar 2017 eller senere efter ulykkesforsikringsanordningen, udbetales renten fra tidspunktet for denne begyndelse med et tillæg på 15,4 pct. til den fastsatte rente, jf. § 77, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Bestemmelserne gælder ikke for forsikringer tegnet efter ulykkesforsikringsanordningens §§ 55 og 59, stk. 1.

Afrunding

§ 10. Løbende årlige ydelser, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Kost og logi

§ 11. Værdien af kost og logi fastsættes til 39.600 kr. årligt for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren. Værdien af kosten alene fastsættes til 89 kr. pr. dag.

Brillestel

§ 12. Maksimumsatsen for erstatning af brillestel er 1.115 kr.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

 

Beskæftigelsesministeriet, den 28. oktober 2016

JØRN NEERGAARD LARSEN

/ Nanna Møller