Information til gangbesværede

Hvis du er gangbesværet og skal til møde i Center for Arbejdsskader, kan du benytte indgangen fra Imaneq.

Husk forud for dit møde at kontakte os per telefon, så vi kan lukke bagindgangen op.

Vores telefonnummer er 34 27 90.