Peqqussutit

Nr Ulloq Peqqussut
991 03-10-2008

Kalaallit Nunaanni Sulisilluni Ajoqusersinnaanermut Isumannaarineq pillugu inatsisip atortuulersinneqarnerani peqqussut januaarip 1-ani 2009-meersoq

Anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland - gældende fra 1. januar 2009

Kalaallit Nunaanni Sulisilluni Ajoqusersinnaanermut Isumannaarineq pillugu inatsisip atortuulersinneqarnerani peqqussut januaarip 1-ani 2009-meersup kalaallisuunngortinneqarnera (pdf)

273 24-04-2001 Anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland
- anordningen anvendes på arbejdsulykker og erhvervssygdomme, som er anmeldt før 1. januar 2009