Erstatninger fortsætter frem til pensionen

Der er gennemført en ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, der betyder, at visse personer i Grønland skal have udbetalt mere i erstatning for tab af erhvervsevne.

Det skyldes, at den grønlandske pensionsalder er forhøjet fra 65 år til 66 år og 67 år.

Den forhøjede pensionsalder i Grønland betyder, at personer, der er født i 1952 eller senere, enten skal have deres månedlige erstatning forlænget eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt.

Den forhøjede grønlandske pensionsalder giver også ret til yderligere dækning af fremtidige permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler.

Hvad skal du gøre?

Du skal ikke selv gøre noget for at få erstatningen for tab af erhvervsevne forlænget. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring finder de relevante sager og kontakter de personer, som det drejer sig om. 

Hvis du tidligere har fået erstatning som et engangsbeløb 

Hvis du tidligere har fået din erstatning udbetalt som et engangsbeløb, får du en afgørelse fra Center for Arbejdsskader i Grønland om, hvor meget du har ret til at få udbetalt i ekstra erstatning.

Beløbet bliver herefter udbetalt af din arbejdsgivers forsikringsselskab eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du har fået erstatning månedligt

Hvis du får din erstatning udbetalt hver måned, får du et brev fra Center for Arbejdsskader om, at perioden med udbetaling af erstatning bliver forlænget frem til den nye pensionsalder på 66 år eller 67 år.

Herefter forlænger din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring automatisk perioden med erstatning.

Hvem er berørt?

Forlængelsen af erstatningen berører personer, der er født den 1. januar 1952 eller senere.

Det er et krav, at du enten har været ude for en arbejdsulykke eller har anmeldt en erhvervssygdom den 1. januar 2009 eller senere. Endelig skal du tidligere have fået udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne, enten i form af et engangsbeløb eller månedlige beløb.

Hvis du tidligere har fået udbetalt engangsbeløb i erstatning for permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler, kan du også få udbetalt mere i erstatning. I det tilfælde skal du selv kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for at få udbetalt et ekstra engangsbeløb.

Mere information