Den vejledende méntabel

Méntabellen bruges, når Center for Arbejdsskader træffer afgørelser om varigt mén i forbindelse med arbejdsskader.

I méntabellen finder du en vejledende ménprocent (en méngrad i procent) for en given skade eller sygdom.

CFA bruger ménprocenten til at udregne størrelsen på en eventuel godtgørelse, hvis en ulykke eller erhvervssygdom anerkendes som en arbejdsskade.

  • Méntabel (åbner på retsinformation.dk)
     

Find mén og beregn godtgørelse

For at gøre det let at beregne en godtgørelse for varigt mén, har AES lavet ménberegneren. Her kan du klikke din skade frem på en virtuel krop og hurtigt finde ménprocenten. Derefter kan du med få klik beregne en eventuel godtgørelse.