Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Information til efterladte

Som efterladt har du mulighed for at få erstatning, hvis afdøde var omfattet af arbejdsskadeloven, og dødsfaldet kan anerkendes som enten en ulykke eller en erhvervssygdom.
For at behandle en sag om dødsfald skal Center for Arbejdsskader have en dødsattest eller en dødsformodningsdom.

Er du efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner til afdøde, kan du få et overgangsbeløb. Derudover kan du muligvis få en erstatning for tab af forsørger.

Efterladte børn af afdøde har ret til en erstatning for tab af forsørger, indtil de fylder 18 år. Man kan søge om at få denne erstatning udbetalt, indtil barnet fylder 21 år.

Efter arbejdsskadeloven kan efterladte have ret til følgende erstatninger:

  • Overgangsbeløb - en efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner til afdøde har ret til et engangsbeløb
  • Erstatning til ægtefælle/samlever/registreret partner
  • Erstatning til afdødes børn og andre
  • Særlig godtgørelse til de efterladte - hvis en anden person var skyld i dødsfaldet ved enten en bevidst handling eller ved grov uagtsomhed, kan du få en særlig godtgørelse udbetalt som en engangserstatning

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017