Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Er du kommet til skade?

Hvis du er kommet til skade, mens du er på arbejde, så er du i de fleste tilfælde omfattet af ”Lov om Arbejdsskadesikring”. Det betyder, at du kan have ret til erstatning for følgerne af skaderne, dækning af behandlingsudgifter og dagpenge under sygdom.

Din skade skal anmeldes, og det vil normalt ske gennem enten din læge eller tandlæge eller din arbejdsgiver. Du kan også selv anmelde din skade enten elektronisk eller gennem din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab.

Denne side er senest ændret den 28. januar 2016