Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Når du anmelder en skade

Dit arbejdsskadeforsikringsselskab overtager erstatningsansvaret
Når du som arbejdsgiver har anmeldt en arbejdsskade, er det dit arbejdsskadeforsikringsselskab, som afholder udgifter ved skaden.

Det betyder, at dit forsikringsselskab betaler udgifterne ved at få behandlet sagen og eventuelle erstatninger.

Hvis en skade er sket på grund af en handling/undladelse, der også medfører erstatningsansvar efter erstatningsansvarsloven, hæfter arbejdsskadeforsikringsselskabet kun for ydelserne efter arbejdsskadeloven (Arbejdsskadelovens § 77).
Hvis erstatningsansvarsloven giver ret til yderligere erstatning, kan den tilskadekomne kræve den hos den ansvarlige skadevolder.

Udgifter på arbejdspladsen som følge af skaden
Du har ret til at få refunderet medarbejderens løn under sygdom svarende til den gældende sats (dagpenge).
Har du som arbejdsgiver ekstraudgifter som følge af, at en af dine ansatte er kommet til skade, bliver de ikke dækket af det forsikringsselskab, hvor du har tegnet arbejdsskadeforsikring.

Du kan for eksempel ikke få dækket:

  • Udgifter til ansættelse en vikar
  • Udgifter til overarbejdsbetaling til andre ansatte
  • Udgifter i forbindelse med din betaling af tilskadekomnes behandling på et privathospital
  • Udgifter til betaling af en advokat

Dine rettigheder og pligter som arbejdsgiver
Som arbejdsgiver er du normalt ikke part i arbejdsskadesager. Det betyder, at du ikke kan få lov til at se alle sagens oplysninger (Du kan ikke få aktindsigt). Du kan dog få aktindsigt i oplysninger, der vedrører din egen virksomheds forhold.
Du bliver part i ankesagen, hvis du klager over vores afgørelse om anerkendelse eller afvisning.

Pligt til at oplyse
Du har pligt til at medvirke til at oplyse sagen. Det vil sige, at du skal svare på spørgsmål, som vi sender dig i forbindelse med vores sagsbehandling. Hvis du ikke svarer, kan du få en bøde.

Ret til at klage
Som arbejdsgiver kan du klage over vores afgørelse om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade - altså om der er sammenhæng mellem arbejdet og en skade.
Du kan normalt ikke klage over erstatningens størrelse.
Hvis du klager, er det vigtigt, at du orienterer dit forsikringsselskab. Derved sikrer du, at selskabet ikke udbetaler en erstatning til tilskadekomne, inden vi kan behandle klagen.

Hvis du ikke er forsikret
Hvis du ikke har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring for dine ansatte, skal du selv betale en eventuel erstatning til tilskadekomne.

Hvis du selv skal betale erstatningen, bliver du part under vores behandling af sagen.
Som part har du ret til aktindsigt, og du kan klage over alle afgørelser i sagen. Altså både spørgsmålet om, hvorvidt en skade er en arbejdsskade og størrelsen på en eventuel erstatning.

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017