Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Nyttig viden

Er du kommet til skade på arbejdet?

Hvis du er kommet til skade, mens du er på arbejde, så er du i de fleste tilfælde omfattet af ”Lov om Arbejdsskadesikring”. Det betyder, at du kan have ret til erstatning for følgerne af skaden, dækning af behandlingsudgifter og dagpenge under sygdom.

Er du kommet til skade i fritiden? (Private erstatningssager)

Forsikringsselskaber og tilskadekomne kan benytte Center for Arbejdsskader til at få en neutral udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger efter en privat personskade.

Er du arbejdsgiver?

Du har som arbejdsgiver en række pligter i forhold til arbejdsskader. De to vigtigste er din pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte, og din pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Er du læge eller tandlæge?

Som læge eller tandlæge har du pligt til at anmelde en erhvervssygdom.

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017