Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Spot på arbejdsskader i Østgrønland

Center for Arbejdsskader modtager for få anmeldelser af arbejdsskader fra Østgrønland. Det viser en analyse af antallet af anmeldelser set i forhold til befolkningens størrelse og sammensætningen af erhverv. Under 1 procent af de omkring 650 anmeldelser, som centeret modtog i 2011, kom fra Østgrønland.

Derfor gennemfører Center for Arbejdsskader i maj og juni en omfattende informationskampagne i Østgrønland om arbejdsskader. Kampagnen skal fortælle medarbejderne og arbejdsgiverne i Østgrønland, hvad deres muligheder og pligter er i forhold til arbejdsskadesystemet. Målet er at øge kendskabet til arbejdsskadeområdet og sikre, at flere får den erstatning, som de har ret til.

”Hvis man kommer til skade på eller bliver syg af sit arbejde, er det vigtigt at anmelde skaden til Center for Arbejdsskader. Hvis vi ikke får en anmeldelse, kan vi ikke behandle sagen, og dermed risikerer medarbejderen at miste en erstatning, som vedkommende måske ellers var berettiget til,” siger centerchef Kristina Nordby-Rachlitz.

Ifølge loven er det en arbejdsgivers pligt at anmelde alle ulykker til Center for Arbejdsskader. Hvis det drejer sig om erhvervssygdomme, ligger anmeldepligten hos læger og tandlæger. Alle medarbejdere har dog selv mulighed for at anmelde en skade.

I forbindelse med kampagnen har Center for Arbejdsskader udarbejdet to plakater til henholdsvis medarbejdere og arbejdsgivere. Plakaterne kan downloades her.

Desuden er der lavet en folder med information om arbejdsskader til medarbejderne på landets virksomheder. Folderen kan downloades her.

Hvis du ønsker at få nyheder fra Center for Arbejdsskader, kan du tilmelde dig centerets nyhedsbrev.

Yderligere oplysninger
Centerchef Kristina Nordby-Rachlitz 00299539452