Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Information til brandmænd om regler og anmeldelse

Information til brandmænd om regler og anmeldelse (herunder fra efterladte)
På baggrund af den seneste tids debat om brandmænd og risikoen for kræft i forbindelse med deres arbejde, informerer Arbejdsskadestyrelsen her om de regler, der kan være særligt relevante i forbindelse med netop anmeldelse af arbejdsskader fra brandfolk og deres efterladte. 
Der er ingen formkrav til anmeldelse af sager til Arbejdsskadestyrelsen. Den tilskadekomne skal dog kunne identificeres med navn og cpr. nummer. På Center for Arbejdsskaders hjemmeside finder du anmeldeblanketten til brug for anmeldelse af erhvervssygdommen. 
I sager hvor den tilskadekomne er afgået ved døden på anmeldetidspunktet kan sagen kun behandles, hvis der er erstatningsberettigede efterladte. Det vil sige ægtefæller, samlevende gennem mindst 2 år, mindreårige børn under 18 år eller unge under 21 år, der er under uddannelse. (se nærmere herom på hjemmesiden)
Når der er taget stilling til om sagen kan behandles, vil Arbejdsskadestyrelsen vurdere, om der er årsagssammenhæng mellem belastningerne på arbejdet og sygdommen/dødsfaldet.


Læs mere om 
Information til efterladte 
Hvordan anmeldes en arbejdsskade


Yderligere oplysninger:
Chef for Center for Arbejdsskader
Kristina Nordby-Rachlitz tlf. +299 539452