Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Forsikringer imellem isbjerge og hvaler

 Den 8. september 2013 sejler Center for Arbejdsskader over 1000 km op ad
den grønlandske vestkyst for at oplyse fiskere og fangere om deres muligheder
for at forsikre sig ved arbejdsskader.

Center for Arbejdsskader skal give de tilskadekomne en hurtig kompensation
og medvirker til at få dem sikkert ud af offentlig forsørgelse og tilbage til en
meningsfuld hverdag i arbejde igen. Fiskere og fangere er et centralt emne,
da de er selvstændige erhvervsdrivende, og dermed ikke automatisk er arbejdsskadeforsikrede.

- Der ligger en stor udfordring i at nå ud til alle fiskere og fangere i Grønland
og oplyse dem om deres forsikringsmuligheder. Hvis de ikke har tegnet en
forsikring, er Center for Arbejdsskader ikke i stand til at hjælpe dem. Vi tager
derfor af sted på denne oplysningskampagne for at nå så bredt ud i samfundet
som muligt, fortæller kontorchefen for Center for Arbejdsskader i
Nuuk, Kristina Nordby Rachlitz.

Hurtigt tilbage til en meningsfuld hverdag
En forsikring giver blandt andet økonomisk sikkerhed under den tilskadekomnes
sygeperiode. Det giver de bedste forudsætninger for at fokusere på
at komme trygt og hurtigt tilbage til en meningsfuld hverdag i arbejde igen.

- En hurtig og korrekt sagsbehandling resulterer ofte i, at flere kommer ud af
den sociale og økonomiske klemme, som arbejdsskader kan forårsage. Det
giver hverken mening for den enkelte fisker eller for samfundet, at den tilskadekomne
sidder tilbage på offentlig forsørgelse og uvished, fortsætter
Kristina Nordby-Rachlitz..

Forsikringen kan skabe større tryghed i hverdagen, fordi den sikrer både fiskeren
og familiens forsørgelse ved arbejdsulykker. Derfor tager Center for
Arbejdsskader af sted på denne oplysningskampagne, som foregår fra d. 8. til
d.19. september. Med på turen er speciallæge, Niels Ebbehøj, som vil foretage
arbejdsmedicinske undersøgelser af borgere med formodede erhvervssygdomme.
Center for Arbejdsskader sejler med skibet, Kisaq til 19 byer og
bygder i Nordgrønland. Det er blevet annonceret i Tamanut, og der er hængt
plakater op om dato og tidspunkter for ankomst til de enkelte steder.

Yderligere oplysninger:
Kontaktperson: Kristina Nordby Rachlitz, kontorchef i Center for Arbejdsskader
i Grønland. Tlf. +299 53 94 52

Praktiske oplysninger om turen kan fås ved at kontakte Peter Fleischer Rex
på Tlf. +299 58 64 74
6. september 2013