Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Beregningsmetoden for AES-bidraget ændres

Til alle arbejdsgivere i Grønland

21. april 2020

Nu bliver det lettere for arbejdsgivere at indbetale AES-bidrag

Alle arbejdsgivere skal indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Fremover beregnes bidragets størrelse automatisk, og der bliver samtidigt oprettet en grønlandsk kundeservice.

21. april 2020

Coronavirus og din arbejdsskadesag

Når du har været ude for en arbejdsskade, er det vigtigt at vi kan komme i kontakt med dig. Derfor vil vi gerne opfordre dig til, at du tilmelder dig e-Boks, så vi kan kommunikere med dig digitalt og hurtigere få afsluttet din skade.

29. marts 2020

Oplysningskampagne 2019

Borgerne i 17 byer og bygder fra Nuuk op til Diskobugten får i perioden 23. juni til 3. juli mulighed for at komme i tæt dialog med Center for Arbejdsskader og Landstingets Ombudsmand for Inatsisartut.

04. juni 2019

Erstatninger fortsætter frem til pensionen

Der er gennemført en ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, der betyder, at visse personer i Grønland skal have udbetalt mere i erstatning for tab af erhvervsevne.

09. januar 2019

Oplysningskampagne 2017

Borgerne i 13 byer og bygder i Sydgrønland får i perioden 28. maj til 7. juni mulighed for at komme i tæt dialog med Center for Arbejdsskader og Ombudsmanden for Inatsisartut.

24. maj 2017

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forenkler og forhøjer taksterne for sagsbehandlingen

AES forenkler takststrukturerne fra 13 til fire forskellige takster, og sætter samtidig taksterne op. Det betyder, at AES får ekstra ressourcer til at afvikle gamle sager.

26. januar 2017

Når psyken knækker hos ”hverdagens helte”

Psykiske arbejdsskader er i disse dage på dagsordenen I Danmark, efter spørgsmål fra Ekstra Bladet om antallet af afviste sager blandt ansatte i højrisikojobs.

19. december 2016

Oplysningskampagne 2016

Borgerne i 19 byer og bygder i Vestgrønland får, i starten af september, mulighed for at komme i tæt dialog med Center for Arbejdsskader.

04. september 2016

Arbejdsskadestyrelsen skifter navn

Den 1. juli 2016 skifter Arbejdsskadestyrelsen navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

01. juli 2016

Etablering af fælles ledelse af Beskæftigelsesministeriets områder i Grønland

Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen har besluttet at oprette en fælles ledelse for Arbejdstilsynet i Grønland og Center for Arbejdsskader.

01. oktober 2014

Fiskere, fangere og fåreholdere tager ansvar

Fiskere, fangere og fåreholdere viser stor interesse for at forsikre sig selv og deres ansatte mod arbejdsskader.

25. september 2014

Oplysningskampagne 2014

Fire myndigheder tager på oplysningskampagne til Sydgrønland

Borgere i 13 byer og bygder i Sydgrønland får nu mulighed for at komme i tæt dialog med fire myndigheder. Der er tale om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Ikiu, Center for Arbejdsskader og Arbejdstilsynet.

28. august 2014

sms Arbejdsskade

Center for Arbejdsskader har indført et nyt sms-system, som kan gøre det nemmere for borgeren at anmelde en arbejdsskade.

13. august 2014

Borgerne kan nu se deres arbejdsskadesag på nettet

Som den første myndighed i Grønland, kan Center for Arbejdsskader tilbyde en digital tjeneste ”Se Sag

07. marts 2014

Fiskere og fangere sikrer sig selv

Center for Arbejdsskader i Nuuk oplyser, at der er sket en stigning i antallet af arbejdsskadeforsikrede fiskere og fangere.

08. januar 2014

Nye satser pr. 1 januar 2014 på arbejdsskadeområdet i Grønland

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1203 af 15. oktober 2013 om satser pr. 1. januar 2014 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

04. november 2013

Sagsbehandlingstiden for arbejdsskadesager er næsten halveret på to år

Center for Arbejdsskader (CfA) i Nuuk har netop udgivet deres seneste årsberetning.

03. oktober 2013

Der anmeldes næsten dobbelt så mange ulykker for mænd som for kvinder

Center for arbejdsskader har udgivet arbejdsskadestatistikken for 2012

03. oktober 2013

Forsikringer imellem isbjerge og hvaler

Den 8. september 2013 sejler Center for Arbejdsskader over 1000 km op ad
den grønlandske vestkyst for at oplyse fiskere og fangere om deres muligheder
for at forsikre sig ved arbejdsskader.

09. september 2013

Information til brandmænd om regler og anmeldelse

Information til brandmænd om regler og anmeldelse (herunder fra efterladte)

18. december 2012

Arbejdet går ud over hænder og fingre i Grønland

Det går især ud over hænder og fingre, når grønlandske fiskere og fangere kommer til skade i deres arbejde. Det viser den første årsstatistik, der er lavet over arbejdsskader i Grønland.

08. november 2012

Nye satser pr. 1. januar 2013 på arbejdsskadeområdet i Grønland

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 992 af 12. oktober 2012 om satser pr. 1. januar 2013 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

06. november 2012

Spot på arbejdsskader i Østgrønland

Center for Arbejdsskader modtager for få anmeldelser af arbejdsskader fra Østgrønland. Det viser en analyse af antallet af anmeldelser set i forhold til befolkningens størrelse og sammensætningen af erhverv. Under 1 procent af de omkring 650 anmeldelser, som centeret modtog i 2011, kom fra Østgrønland.

14. maj 2012

Nye satser pr. 1. januar 2012 på arbejdsskadeområdet i Grønland

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1106 af 30. november 2011 om satser pr. 1. januar 2012 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

07. december 2011

Sammen i nye lokaler

amarbejdsparter fra forsikringsselskaber, fagforbund, arbejdsgivere og offentlige institutioner lagde denne eftermiddag vejen forbi Imaneq 18...

23. august 2011

Husk forsikringen mod arbejdsskader

Den 31. juli 2011 udløb gruppeforsikringen for fåreholdere, fangere, jægere samt erhvervsfiskere og andre med et fartøj under 15 meter..

09. august 2011

Første betalingssystem på grønlandsk og dansk

Arbejdsskadestyrelsen arbejder nu som den første virksomhed i Grønland med et elektronisk betalingssystem på både grønlandsk....

17. marts 2011

Ny regulering og satsbekendtgørelse på arbejdsskadeområdet i Grønland

Med den nye arbejdsskadelov for Grønland, der trådte i kraft fra 1. januar 2011, er der sket en regulering af beløb og ydelser....

06. januar 2011

Information til borgerne fra Center for Arbejdsskadesikring

Grønland har fået en ny Arbejdsskadelov pr. 1. Januar 2011. Det betyder at, Center for Arbejdsskadesikring skifter navn til Center for Arbejdsskader ...

03. januar 2011

Grønland har fået sin egen arbejdsskadelov

Fra den 1. januar 2011 er medarbejdere i Grønland dækket af en ny arbejdsskadelov. Den nye lov afspejler den danske arbejdsskadelov, men er tilpasset de grønlandske forhold.

22. december 2010