Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Beregn selv

Med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings beregningsværktøj kan du beregne en vejledende godtgørelse for varigt mén.

Værktøjet er tilgængeligt via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside og findes derfor kun på dansk.

Find mén og beregn godtgørelse

Med ménberegneren kan du finde ud af, hvilket varigt mén en bestemt skade kan give. Størrelsen på det varige mén (menprocenten) kan du bruge til at beregne, hvor stor en godtgørelse skaden kan give. Godtgørelse for varigt mén dækker de varige gener og ulemper efter en arbejdsskade og udbetales som et engangsbeløb. Ménberegneren kan ikke anvendes for skader sket før d. 1. januar 2009.

Mentabellen og godtgørelse for varigt mén

Find mén og beregn godtgørelse er en kombination af Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel og Arbejdsskadestyrelsens værktøj til at beregne en godtgørelse for varigt mén.

Hvis du ønsker at bruge méntabellen i den oprindelige bog-udgave i stedet for den visuelle udgave, finder du tabellen her: Godtgørelse for varigt mén

Hvis du i forvejen kender størrelsen på det varige mén (ménprocenten). Kan du beregne en godtgørelse med Arbejdsskadestyrelsens værktøj Forbehold

Beregninger af godtgørelse for varigt mén, som foretages via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside er kun dækkende for grønlandske arbejdsskader, der er indtrådt den 1. januar 2009 eller senere.

 

Beregningerne er vejledende og tager ikke hensyn til, hvis du tidligere er tilkendt og har fået udbetalt godtgørelse for varigt mén.

Center for Arbejdsskader påtager sig ikke noget ansvar for resultatet af din beregning.

Kontakt eventuelt Center for Arbejdsskader, hvis du vil vide mere om godtgørelse for varigt mén.

 

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017