Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Om Center for Arbejdsskader

Center for Arbejdsskader administrerer Lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Formålet med loven er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskader. Skaden skal være forårsaget af arbejdet eller de forhold arbejdet foregår under.

Center for Arbejdsskader i Grønland er et center under Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Danmark, som er en del af ATP. Centret er ligesom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en neutral myndighed, der træffer afgørelser i arbejdsskadesager. Det er Center for arbejdsskader i Nuuk, der træffer afgørelse om, hvorvidt en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Vi træffer også afgørelse om, hvor stor en erstatning du kan få tilkendt for en arbejdsskade.

Udbetaling og erstatning Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod arbejdsskader. Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler eventuelle erstatninger til dig, og som betaler omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet hos os. Vi ser ikke på, om din arbejdsgiver kan gøres ansvarlig for skaden.

Gruppeforsikringen Pr. 1. januar 2011 er du som selvstændig erhvervsdrivende ikke mere automatisk medlem af Gruppeforsikringen. Det er nu frivilligt, og du skal selv sørge for at melde dig ind, hvis du ønsker at være forsikret. Du skal være opmærksom på, at du som arbejdsgiver har pligt til at forsikre dine ansatte. Det kan du gøre ved at melde dig ind i Gruppeforsikringen eller ved at tegne en arbejdsskadeforsikring ved et forsikringsselskab og tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Læs mere om forsikringspligt for arbejdsgivere.

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017