Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Genoptagelse

Hvis din helbredsmæssigt situation ændrer sig efter, at vi har truffet en afgørelse - eller hvis der kommer nye oplysninger frem om din arbejdsskade - har du mulighed for at bede os om at genoptage din sag og vurderer sagen efter i forhold til de nye oplysninger.

Der gælder forskellige regler for genoptagelse alt efter, hvilken del af en sag du ønsker at få genoptaget. De tre hovedområder er:

Sådan beder du om genoptagelse
Du kan bede os om at genoptage din sag pr brev, ved at ringe til os eller ved at sende os en e-post.

Når du bede om genoptagelse er det vigtigt, at du forklarer, hvilke nye oplysninger, der er, eller hvilke fejl eller mangler der er i din afgørelse. Nye oplysninger kan for eksempel være, at du er blevet undersøgt af en speciallæge, som har konstateret en forværring.
Hvis ikke du gør opmærksom på, at der er nye oplysninger, vil vi afvise at genoptage sagen.

Klagemuligheder
Hvis vi genoptager din sag, træffer vi en ny afgørelse. Den har du mulighed for at klage over.
Hvis vi afviser at genoptage din sag, kan du klage over afvisningen.

Vi kan i nogle tilfælde genoptage din sag af os selv. Hvis det sker, kan du ikke klage over, at vi genoptager sagen, men du kan stadig klage over den afgørelse, vi kommer frem til i forbindelse med genoptagelsen.

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017