Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Bøde for manglende anmeldelse

Hvis en læge eller tandlæge ikke anmelder en formodet erhvervssygdom, kan vi indstille lægen til en bøde.
Der er ikke et krav for at indstille til en bøde, at den tilskadekomne eller efterladte er gået glip af en erstatning
Det er heller ikke et krav, at en sygdom kan anerkendes som en følge af arbejdet.
Det skyldes, at reglerne om anmeldepligten har et præventivt hensyn. De har til formål at sikre, at sygdomme bliver anmeldt, så tilskadekomne kan få erstatning og at der sker en løbende udvikling af erhvervssygdomsområdet i forhold til hvilke sygdomme, der kan skyldes arbejdet.

Eksempel – overtrædelse af anmeldepligten for læger
Egen læge undersøger en tilskadekommen og skriver i sin journal, at der er en sammenhæng mellem mange års arbejde i meget støjende omgivelser og en hørenedsættelse. Lægen sender tilskadekomne videre til undersøgelse på en høreklinik, men sagen anmeldes ikke til Arbejdsskadestyrelsen.
Dette er en overtrædelse af anmeldereglerne, og vi kan lave en bødeindstilling.

Lovgrundlag
Undlader en læge eller en tandlæge at anmelde en erhvervssygdom, kan han eller hun straffes med bøde, jf. anmeldebekendtgørelsens § 4 (Åbner på retsinformation.dk), der henviser til arbejdsmiljølovens § 84 (Åbner på retsinformation.dk).

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017