Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forenkler og forhøjer taksterne for sagsbehandlingen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er finansieret ved, at forsikringsselskaberne betaler for behandlingen af sagerne. Taksterne har dog de senere år ikke afspejlet de faktiske omkostninger ved hver sagstype.

AES forenkler derfor takstsystemet, så der i stedet for 13 forskellige takster bliver fire forskellige takster. Den nye takststruktur er omkostnings- og indtægtsneutral for AES.

Samtidig sættes taksterne for 2017 op, så priserne fremadrettet afspejler omkostningerne ved behandlingen af de enkelte sagstyper. Det giver blandt andet råderum til en indsats for at afvikle en bunke af de ældste sager til gavn for alle kunder. Takststigningen bruges bl.a. til at ansætte flere medarbejdere.

Der vil årligt ske en genberegning af taksterne med udgangspunkt i produktionsdata, hvor der tages højde for ændringer.