Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Satser - Arbejdsskader

Satserne i den grønlandske arbejdsskadelov reguleres efter forskellige regler.

Satsen for dagpenge følger den grønlandske arbejdsmarkedsydelse, der udbetales med en fast sats per time, som udgør 90% af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem Grønlands Selvstyre og SIK.

Satserne for erstatninger, overgangsbeløbet og det minimale årslønsbeløb reguleres årligt pr. 1. januar efter det grønlandske reguleringspristal. Satserne for godtgørelsesbeløbet og øvrige årslønsbeløb reguleres årligt pr. 1. januar med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for finansåret (jf. lov om en satsreguleringsprocent).

Satserne for honorering af lægeerklæringer reguleres i henhold til aftaler med de lægelige organisationer.

Taksterne for Center for Arbejdsskaders behandling af sager fastsættes under hensyn til sagernes ressourceforbrug. Taksterne reguleres årligt pr. 1. januar.

Klik på Aktuelle satser for at se aktuelle satser.

Klik på Alle satser for at se historiske satser og fremtidige satser.

Klik på Regulering for at se kilder til satsregulering de seneste år. 

Denne side er senest ændret den 16. januar 2017